Nhà xưởng :

  - Diện tích : 300 m2

 

Máy móc - Công cụ :

   - Máy  cắt Amada 2000

 

    - Máy chấn TOYOKOKI 2500