* Model: RULO -01ĐT

* Giá : 400.000 Đồng/Cái

* Bảo hành : 3 Năm

* Hotline : 0904844207

* Model: CGDB -01ĐT

* Giá : 600.000 Đồng/Cái

* Bảo hành : 1 Năm

 * Hotline : 0904844207