* Model: CC - 01ĐT

* Giá Inox 304: 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 201: 80.000  → 85.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 5  Năm

* Hotline : 0904844207

 * Model: KC - ĐT

* Giá Inox 304: 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 201: 80.000  → 85.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 5  Năm

* Hotline : 0904844207

* Model: LCBC - ĐT

* Giá Inox 304: 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 201: 80.000  → 85.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 5  Năm

 * Hotline : 0904844207