* Model : XĐ - ĐT

* Giá Inox 201: 80.000 → 85.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 304: 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 3  Năm

* Hotline : 0904844207

* Model: CR - ĐT

* Giá Inox 304 :110.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 Năm

 * Hotline : 0904844207

 * Model: HTHM - ĐT

* Giá Inox 201: 90.000 95.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 430: 70.000 → 75.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 Năm

* Hotline : 0904844207

 * Model: TL - ĐT

* Giá Inox 201: 80.000 → 85.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 304: 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 3  Năm

* Hotline : 0904844207

Nhận gia công Bàn inox, Ghế inox, Kệ tủ inox

* Model: BINOX - ĐT

* Giá Inox 201: 80.000 → 85.000 Đồng/Kg

* Giá Inox 304 : 105.000 → 110.000 Đồng/Kg

* Bảo hành : 2 → 3  Năm

 * Hotline : 0904844207

Page 1/212Next